Werkwijze

Werkwijze

In onze manier van lesgeven maken wij gebruik van korte instructies, een duidelijke opbouw, veel leren door doen en een rustige lay-out. Wij besteden in elk vak aandacht aan moeilijke woorden en aan het aangeven van kernpunten uit een tekst. Al onze docenten passen hun manier van lesgeven aan aan het niveau en de mogelijkheden van de leerlingen.

Docenten maken hun lessen visueel. Tweemaal per jaar hebben de leerlingen les in de vorm van projectmatig werken (PMW). Een aantal vakken worden dan als één geheel samengevoegd. Bij veel vakken gebruiken we de computer en het smartboard voor het verwerken van teksten, het opzoeken van informatie en het geven van presentaties. Tijdens de vaardigheidslessen leren de leerlingen zelfstandig werken. Vanaf het tweede leerjaar bereiden wij de leerlingen van de vmbo route voor op de overstap naar het reguliere voortgezet onderwijs. Wij verwachten dan meer zelfstandigheid van de leerlingen. Ook krijgen ze meer huiswerk. Met name bij logopedie en Nederlands is er extra aandacht voor het omgaan met de beperking in de toekomstige schoolsituatie.

In de arbeidsroute nemen wij jaarlijks de CITO-toets af. In de vmbo route toetsen we met Diataal. Daarnaast nemen we voor alle vakken in beide routes methodegebonden toetsen af.

Wilt u meer weten over klassen en mentoren, leerlingenzorg en ontwikkelingsperspectief, logopedie en urentabel? Klik dan op één van deze onderwerpen in het menu rechts op deze pagina.

Vragen?

Heeft u vragen over de school of wilt u graag advies? Neem dan contact met ons op.