Klassen en mentoren

Klassen en mentoren

De praktijkstroom heeft vier klassen en de vmbo-stroom heeft zes klassen, ieder met gemiddeld tien leerlingen per klas.

Bij de samenstelling van de klassen houden wij zoveel mogelijk rekening met de problematiek en de mogelijkheden van de leerling. Iedere klas heeft een mentor. De mentor is het eerste aanspreekpunt voor ouders en leerlingen.
Aan het begin van het schooljaar wordt een klassenvertegenwoordiger gekozen.