• Onze school

Auris College Leiden

Onze school

Het Auris College Leiden is een regionale school voor leerlingen van 12 tot 20 jaar. Wij verzorgen onderwijs aan leerlingen die een taalontwikkelingsstoornis hebben of doof of slechthorend zijn Leerlingen met een onderwijsarrangement van Auris zijn welkom op onze school.

Leerlingen volgen onderwijs in de arbeidsroute of vmbo-route. Onze arbeidsroute is een vijf- of zesjarige opleiding voor leerlingen die naast hun stoornis moeilijk kunnen leren. Leerlingen in de vmbo-route bereiden wij in drie jaar voor om over te stappen naar het reguliere voortgezet onderwijs. Dit is in bijna alle gevallen het vmbo. De leerling van de mbo-route worden in vijf jaar begeleid naar het regulier mbo.

Wij hanteren de volgende uitgangspunten in ons onderwijs.

  • Wij bieden onze leerlingen een veilige omgeving.
  • We zorgen voor een goede relatie met onze leerlingen.
  • Wij stellen de leerling en zijn of haar mogelijkheden centraal.
  • Wij brengen structuur en differentiatie aan in leerstof en omgeving.
  • Wij bieden begrip en steun.
  • Wij vergroten het zelfvertrouwen, de motivatie en de zelfstandigheid van onze leerlingen.
  • Wij stellen reële eisen aan onze leerlingen.
  • Wij bieden onze leerlingen toekomstperspectief.

Wilt u meer weten over de arbeidsroute of vmbo-route? Klik dan op één van deze onderwerpen in het menu rechts op deze pagina. Hier vindt u ook informatie over onze werkwijze, afspraken en regels, praktische informatie, informatie voor leerlingen en ouders en kwaliteit.

Begeleiding op de reguliere school

Begeleiding op de reguliere school

Auris geeft begeleiding in het vo en mbo aan leerlingen die doof of slechthorend zijn of een taalontwikkelingsstoornis hebben. De begeleiding is voor de leerling en de leraar.

Meer informatie
Auris Zorg

Auris Zorg

Dove en slechthorende kinderen of kinderen met een taalontwikkelingsstoornis kunnen zich vaak moeilijk uiten. Het is het soms lastig om contact te maken met vriendjes of om alleen te spelen. Hierdoor kan uw kind minder zelfvertrouwen hebben. Is dit zo bij uw kind of vindt u het lastig om contact te maken met uw kind? Of heeft u wellicht ondersteuning nodig bij de opvoeding?

Auris Zorg biedt verschillende mogelijkheden om u en uw kind te ondersteunen. Bijvoorbeeld met ambulante behandeling in gezinnen. U krijgt dan meer inzicht in de beperking van uw kind, waardoor het contact verbetert. Voor kinderen en jongeren van 6 tot 23 jaar Auris ambulante behandeling: Krachttraining. Ook biedt Auris cursussen voor kinderen en voor ouders.

Auris Krachttraining Cursusprogramma voor jongeren

Downloads

Vragen?

Heeft u vragen over de school of wilt u graag advies? Neem dan contact met ons op.