Urentabel

Urentabel

In onderstaande tabellen staat hoeveel uur wij per vak besteden voor de praktijkstroom en het vmbo en welke methode of methodiek wij hierbij gebruiken.

De startpositie van de vmbo leerlingen is een 2 jarig curriculum. In de praktijk blijkt dat veel van onze leerlingen gebaat zijn bij het volgen van het 3 jarig curriculum. Bij de start van hun studieloopbaan op onze school bepalen wij aan de hand van de ondersteuningsbehoefte van de leerling welk curriculum wordt gevolgd.

Download