Praktische informatie

Praktische informatie

Op deze pagina kunt u alle praktische informatie van onze school. Heeft u alsnog vragen, neem dan contact met ons op via het contactformulier.

Dossier en gegevens van de leerling

Dossier
Van elke leerling houden wij een dossier bij op school. Alleen schoolmedewerkers die met een leerling werken, de schoolleiding en de inspectie mogen deze gegevens inzien. Wilt u inzage in het dossier van uw kind? Maak dan een afspraak met de teamleider van onze school. Gegevens over leerlingen geven we alleen aan derden na schriftelijke toestemming van de ouders.

 

Leerlingenkaart
Op de leerlingenkaart staan gegevens die voor ons van belang zijn. Denk hierbij aan telefoonnummers waarop u voor noodgevallen te bereiken bent, medicijngebruik, ziektekostengegevens en de informatie over bijvoorbeeld de vervoerder die uw kind naar school brengt. Bij toelating op onze school en aan het begin van elk schooljaar vragen wij u deze gegevens te controleren en waar nodig deze te wijzigen of aan te vullen.

Lichamelijke opvoeding en gymkleding

Tijdens de lessen lichamelijke opvoeding is het verplicht om gymkleding en gymschoenen te dragen.

Overblijven

Wij gaan ervan uit dat alle leerlingen hun eigen lunchpakket meenemen. Auris College Leiden doet mee met het project ‘Gezonde schoolkantine’. Op bepaalde dagen kunnen leerlingen in de kantine gezonde broodjes en dergelijke kopen.

Schoolfotograaf

Elk jaar komt de schoolfotograaf foto’s maken van de verschillende klassen en een groepsfoto van alle schoolverlaters.

Vervoer leerlingen en verkeer rond de school

De meeste leerlingen reizen zelfstandig naar school. Sommige leerlingen komen met een taxi of busje. Vervoer met een taxi of busje kunt u aanvragen bij de gemeente waar u woont. Vragen en klachten over het vervoer kunt u indienen bij uw vervoersbedrijf.

 

Wij gaan ervan uit dat alle leerlingen een fiets op school hebben staan. Deze is nodig voor het vervoer naar de lessen lichamelijke opvoeding en voor vervoer naar de Praktijklessen op Locatie bij reguliere vmbo’s. De leerling kan de fiets in een afgesloten stalling plaatsen.

Huiswerk

De vmbo route heeft een huiswerkbeleid. De hoeveelheid opdrachten die leerlingen thuis moeten maken of leren, breiden wij in de loop van de tijd uit. De mentor leert de leerlingen hoe ze met het huiswerk om kunnen gaan. Hieronder staan belangrijke punten hierbij.

 

 • Welke huiswerk heb je?
 • Hoe en waarom doe je je huiswerk?
 • Wanneer moet het klaar zijn?
 • Hoe leer je je tijd indelen?
 • Hoe gebruik je je agenda?

 

Wij betrekken u in het eerste leerjaar bij het maken van huiswerk via een speciale informatieavond. Leerlingen die problemen hebben met huiswerk kunnen wij indelen in het individuele huiswerkuur. Een aantal leerlingen kunnen maximaal drie keer per week na schooltijd deelnemen aan het huiswerkuur. In het individuele huiswerkuur  geven de vakdocenten extra uitleg of ondersteuning aan leerlingen die dit nodig hebben.

 

Wij maken gebruik van een digitale agenda die ook voor ouders thuis toegankelijk is. U kunt dus zien welk huiswerk uw kind heeft. Naast deze digitale agenda heeft uw kind ook een papieren agenda nodig.

Excursies en stage, kamp en overige activiteiten

Excursies en stage
Elk schooljaar is er een vakoverstijgende excursie. Voor de vmbo route is er twee keer per jaar een projectweek. De tweedejaars leerlingen gaan tijdens de tweede projectweek op stage. Deze stage is gericht op de mogelijke beroepskeuze. De keuze van de stageplaats hangt samen met de uitkomst van het onderzoek van de Commissie van Begeleiding (CvB) en de beroepskeuzetest. Bij de lessen Beroepsoriëntatie krijgen de leerlingen informatie over beroepen en worden zij geholpen en begeleid bij de vraag welk beroep het beste bij hen past.

 

Kamp
In het derde jaar van de vmbo route vindt het schoolverlaterskamp plaats. De leerlingen van de arbeidsroute gaan ieder jaar op kamp.

 

Overige activiteiten
Het Auris College Leiden heeft een aantal terugkerende activiteiten zoals de vrijdag voor Kerst, 3 oktober, Sint en Pasen. Daarnaast zijn er een aantal andere activiteiten.

 

 • Voetbaltoernooi voor de herfstvakantie.
 • Binnensportdag in februari.
 • Buitensportdag in juni.
 • Themafeest zoals Halloween of Valentijn.

 

De mentor organiseert ieder jaar samen met de leerlingen een klassenmiddag of -avond. Aan het eind van het schooljaar is er een gezamenlijke schoolverlatersdag. Dan wordt afscheid genomen van de leerlingen die onze school verlaten. Dit combineren wij met een feestavond & disco en een afscheidsreceptie voor alle ouders.

Ontruimingsplannen en bedrijfshulpverlening

Op basis van voorschriften zijn de nodige veiligheidsvoorzieningen aangebracht. Is er een zodanige calamiteit dat ontruiming noodzakelijk is, dan is in het ontruimingsplan geregeld dat iedereen naar een centrale plaats buiten het schoolterrein gaat. Vanaf die centrale plaats wordt verdere actie ondernomen. Alle medewerkers zijn hiervan op de hoogte.

 

Er is een aantal personeelsleden verantwoordelijk voor de bedrijfshulpverlening (BHV) en de ontruiming. Zij zorgen dat de school zo veilig mogelijk is. Ook organiseren zij elk jaar een ontruimingsoefening voor alle leerlingen en het personeel. Zij scholen zich ieder jaar bij.

 

De school heeft een Risico Inventarisatie en Evaluatieplan (RIE).

Lockers voor waardevolle spullen

Het is mogelijk om per jaar een locker te huren. De kosten voor de huur zijn € 12 per jaar. Wij rekenen een borgsom van € 5. Bij het inleveren van de lockersleutel aan het einde van het jaar ontvangt u de borg terug. De lockers staan in de hal van de school.

 

Bij twijfel heeft de school het recht om de locker te controleren op oneigenlijk gebruik. Bij misbruik vervalt het recht op huur. Wij verdelen de lockers in de eerste schoolweek tegen contante betaling bij mevrouw Van Harteveld. De leerling ontvangt dan een sleutel en nummer.

 

Een leerling mag een locker op de volgende momenten gebruiken.

 

 • ’s Morgens voor het begin van de les.
 • Om 10.10 uur aan het begin van de kleine pauze.
 • Om 12.00 uur aan het begin van de grote pauze.
 • ’s Middags na de laatste les.

 

Dus niet tussen de lessen door.