Auris College Leiden Aurislogo

Werkwijze

In onze manier van lesgeven maken wij gebruik van korte instructies, een duidelijke opbouw, veel leren door doen en een rustige lay-out. Wij besteden in elk vak aandacht aan moeilijke woorden en aan het aangeven van kernpunten uit een tekst. Al onze docenten passen hun manier van lesgeven aan aan het niveau en de mogelijkheden van de leerlingen. Docenten maken hun lessen visueel. Tweemaal per jaar hebben de leerlingen les in de vorm van projectmatig werken (PMW). Een aantal vakken worden dan als één geheel samengevoegd. Bij veel vakken gebruiken we de computer en het smartboard voor het verwerken van teksten, het opzoeken van informatie en het geven van presentaties. Tijdens de vaardigheidslessen leren de leerlingen zelfstandig werken. Vanaf het tweede leerjaar bereiden wij de leerlingen van de vmbo-stroom voor op de overstap naar het reguliere voortgezet onderwijs. Wij verwachten dan meer zelfstandigheid van de leerlingen. Ook krijgen ze meer huiswerk. Met name bij logopedie en Nederlands is er extra aandacht voor het omgaan met de beperking in de toekomstige schoolsituatie.

In zowel de praktijkstroom als de vmbo-stroom nemen wij de CITO-toets af.  Voor zowel de praktijkstroom als de vmbo-stroom nemen wij de CITO-toets af voor de vakken Nederlands, Rekenen en Engels. Daarnaast nemen wij voor alle vakken in beide stromen methodegebonden toetsen af.

Wilt u meer weten over klassen en mentoren, leerlingenzorg en ontwikkelingsperspectief, logopedie, onderwijsarrangementen, uitstroom, regels en procedures, praktische informatie, ouderbijdrage of medezeggenschap? Klik dan op één van deze onderwerpen in het menu links op deze pagina.

 • Welkom
 • Welkom

  Leerlingen met een intensief cluster 2 arrangement zijn welkom op het Auris College Leiden. Ook hun ouders zijn welkom. Wij staan dicht bij de leerlingen en hun ouders. Wij creëren voor onze leerlingen en medewerkers een veilige omgeving op zowel fysiek, sociaal en communicatief gebied. We zeggen wat we gaan doen, houden ons aan afspraken en doen dit met kennis en passie.

 • Persoonlijk
 • Persoonlijk

  Tijdens de gesprekken op school (gespreksavonden) of bij u thuis (huisbezoek bij de eerstejaars leerlingen) bespreken de collega’s met u de ontwikkeling van uw kind. Zes keer per jaar ontvangt u een ouderkrant met daarin allerlei informatie over de school. Elke leerling heeft een mentor die uw kind voor langere tijd begeleidt. De mentor bouwt een persoonlijke relatie met de leerling op en draagt bij aan de vorming van de klas waarin de leerling functioneert. Naast de leervorderingen heeft de mentor ook aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling en voor de motivatie van de leerling.

 • Veilig
 • Veilig

  Wij bieden een pedagogisch klimaat met een veilige omgeving waarin elke leerling zich gewaardeerd voelt. Wij gaan uit van een individuele benadering en bieden hulp waar nodig. We bieden onze leerlingen een overzichtelijke omgeving door structuur aan te brengen in ruimte en tijd. Wij hanteren duidelijke regels over bijvoorbeeld goede omgangsvormen. 

 • Duidelijk
 • Duidelijk

  Onderling respect staat zowel voor de docenten en de andere medewerkers als voor uw kind centraal op het Auris College Leiden. Om ervoor te zorgen dat de huidige goede sfeer en goede onderlinge contacten blijven bestaan, hebben we afspraken gemaakt over hoe we met elkaar omgaan. Deze afspraken zijn opgenomen in het schoolboekje vso dat elke leerling mee naar huis krijgt.

 • Bevlogen
 • Bevlogen

  Op onze school werkt een professioneel team samen aan het best passende onderwijs en de best passende zorg voor elke leerling. De goede samenwerking en overleg tussen alle medewerkers is nodig om een breed en kwalitatief goed aanbod voor onze leerlingen te verzorgen. Wij blijven van de laatste ontwikkelingen binnen het onderwijs en binnen cluster 2 op de hoogte door scholing en het volgen van cursussen.

 • DCCookieLaw