Arbeidsroute

Arbeidsroute

De arbeidsroute is een vijf- of zesjarige opleiding voor leerlingen die naast hun stoornis moeilijk kunnen leren. Wij bereiden leerlingen in deze stroom voor op (beschermde) arbeid, een vervolgopleiding of een reguliere mbo niveau 1 of 2. Praktisch bezig zijn is één van de belangrijkste kenmerken van ons onderwijs: al doende beleven en leren.

In het vierde en vijfde jaar kunnen leerlingen branchegerichte certificaten halen zoals CVA, balie, schoonmaak en winkelmedewerker. Met enkele leerlingen die het niveau aankunnen, stromen uit naar Entree opleiding. Voor de meeste leerlingen stopt na vijf jaar het onderwijs op de arbeidsroute. Leerlingen die hier nog niet aan toe zijn of die nog niet alle door hen gewenste branchegerichte certificaten hebben behaald, kunnen ervoor kiezen om nog een jaar bij ons door te leren.

Vakken

De vakken van de arbeidsroute zijn praktijk-ondersteunend. Naast taal, lezen en rekenen staan ook vakken op het rooster als wereldoriëntatie en Engels. In het tweede jaar geven wij de sociale vaardigheidstraining ‘Rots en water’. Tijdens deze training leren leerlingen hoe zij op een goede manier kunnen reageren in lastige situaties.

In deze lessen doen leerlingen praktijkervaring op met groenbreed, koken, verzorging, schilderen, metselen, hout- en metaalbewerking. Zij leren vaardigheden die gericht zijn op het zelfstandig functioneren in de maatschappij. Een aantal van de geleerde vaardigheden kunnen leerlingen toepassen binnen de school. Zij verzorgen bijvoorbeeld een broodjesservice, doen de schoolwas, verzorgen de planten en brengen thee rond.

Na de arbeidsroute

Na de arbeidsroute kunnen leerlingen zelfstandig functioneren in de maatschappij of vervolgonderwijs volgen in het mbo. Om deze stap voor te bereiden, is er een stageperiode. Vanaf het derde schooljaar loopt de leerling stage bij verschillende bedrijven of instellingen. Zij lopen één tot drie dagen per week stage. De mentor begeleidt de stage intensief. De stage is een oriëntatie op een arbeidssituatie en dient als periode om aan arbeid te wennen. Leerlingen leren het volgende.

  • Omgaan met leidinggevenden en collega’s.
  • Wennen aan acht uur werken op een dag.
  • Zich houden aan regels, afspraken en opdrachten.

In de laatste twee jaar hebben de leerlingen groepslessen logopedie. Het onderwerp van deze lessen is ‘Communicatieve vaardigheden gericht op stage en werk’. Bij de keuze van een stage houden wij zoveel mogelijk rekening met de interesses en mogelijkheden van de leerling. Een voorbereiding op de stages vormen de klussen op school in groep 1 en de praktische ‘lessen op locatie (LOL)’ in groep 2 en 3. Leerlingen ontvangen een stagebeoordeling.