Auris College Leiden Aurislogo

Praktijkstroom

De praktijkstroom is een vijf- of zesjarige opleiding voor leerlingen die naast hun stoornis moeilijk kunnen leren. Wij bereiden leerlingen in deze stroom voor op (beschermde) arbeid, een vervolgopleiding of een reguliere mbo niveau 1 of 2. Praktisch bezig zijn is één van de belangrijkste kenmerken van ons onderwijs: al doende beleven en leren. In het vierde en vijfde jaar kunnen leerlingen branchegerichte certificaten halen zoals CVA, balie, schoonmaak en winkelmedewerker. Met enkele leerlingen die het niveau aankunnen, stromen uit naar Entree opleiding. Voor de meeste leerlingen stopt na vijf jaar het onderwijs op de Praktijkstroom. Leerlingen die hier nog niet aan toe zijn of die nog niet alle door hen gewenste branchegerichte certificaten hebben behaald, kunnen ervoor kiezen om nog een jaar bij ons door te leren.

Vakken
De vakken van de praktijkstroom zijn praktijk-ondersteunend. Naast taal, lezen en rekenen staan ook vakken op het rooster als wereldoriëntatie en Engels. In het tweede jaar geven wij de sociale vaardigheidstraining 'Rots en water'. Tijdens deze training leren leerlingen hoe zij op een goede manier kunnen reageren in lastige situaties.

In deze lessen doen leerlingen praktijkervaring op met groenbreed, koken, verzorging, schilderen, metselen, hout- en metaalbewerking. Zij leren vaardigheden die gericht zijn op het zelfstandig functioneren in de maatschappij. Een aantal van de geleerde vaardigheden kunnen leerlingen toepassen binnen de school. Zij verzorgen bijvoorbeeld een broodjesservice, doen de schoolwas, verzorgen de planten en brengen thee rond. 

Na de praktijkstroom
Na de praktijkstroom kunnen leerlingen zelfstandig functioneren in de maatschappij of vervolgonderwijs volgen in het mbo. Om deze stap voor te bereiden, is er een stageperiode. Vanaf het derde schooljaar loopt de leerling stage bij verschillende bedrijven of instellingen. Zij lopen één tot drie dagen per week stage. De mentor begeleidt de stage intensief. De stage is een oriëntatie op een arbeidssituatie en dient als periode om aan arbeid te wennen. Leerlingen leren het volgende.

 • Omgaan met leidinggevenden en collega's.
 • Wennen aan acht uur werken op een dag.
 • Zich houden aan regels, afspraken en opdrachten.

In de laatste twee jaar hebben de leerlingen groepslessen logopedie. Het onderwerp van deze lessen is 'Communicatieve vaardigheden gericht op stage en werk'. Bij de keuze van een stage houden wij zoveel mogelijk rekening met de interesses en mogelijkheden van de leerling. Een voorbereiding op de stages vormen de klussen op school in groep 1 en de praktische 'lessen op locatie (LOL)' in groep 2 en 3. Leerlingen ontvangen een stagebeoordeling.

 • Welkom
 • Welkom

  Leerlingen met een intensief cluster 2 arrangement zijn welkom op het Auris College Leiden. Ook hun ouders zijn welkom. Wij staan dicht bij de leerlingen en hun ouders. Wij creëren voor onze leerlingen en medewerkers een veilige omgeving op zowel fysiek, sociaal en communicatief gebied. We zeggen wat we gaan doen, houden ons aan afspraken en doen dit met kennis en passie.

 • Persoonlijk
 • Persoonlijk

  Tijdens de gesprekken op school (gespreksavonden) of bij u thuis (huisbezoek bij de eerstejaars leerlingen) bespreken de collega’s met u de ontwikkeling van uw kind. Zes keer per jaar ontvangt u een ouderkrant met daarin allerlei informatie over de school. Elke leerling heeft een mentor die uw kind voor langere tijd begeleidt. De mentor bouwt een persoonlijke relatie met de leerling op en draagt bij aan de vorming van de klas waarin de leerling functioneert. Naast de leervorderingen heeft de mentor ook aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling en voor de motivatie van de leerling.

 • Veilig
 • Veilig

  Wij bieden een pedagogisch klimaat met een veilige omgeving waarin elke leerling zich gewaardeerd voelt. Wij gaan uit van een individuele benadering en bieden hulp waar nodig. We bieden onze leerlingen een overzichtelijke omgeving door structuur aan te brengen in ruimte en tijd. Wij hanteren duidelijke regels over bijvoorbeeld goede omgangsvormen. 

 • Duidelijk
 • Duidelijk

  Onderling respect staat zowel voor de docenten en de andere medewerkers als voor uw kind centraal op het Auris College Leiden. Om ervoor te zorgen dat de huidige goede sfeer en goede onderlinge contacten blijven bestaan, hebben we afspraken gemaakt over hoe we met elkaar omgaan. Deze afspraken zijn opgenomen in het schoolboekje vso dat elke leerling mee naar huis krijgt.

 • Bevlogen
 • Bevlogen

  Op onze school werkt een professioneel team samen aan het best passende onderwijs en de best passende zorg voor elke leerling. De goede samenwerking en overleg tussen alle medewerkers is nodig om een breed en kwalitatief goed aanbod voor onze leerlingen te verzorgen. Wij blijven van de laatste ontwikkelingen binnen het onderwijs en binnen cluster 2 op de hoogte door scholing en het volgen van cursussen.

 • DCCookieLaw