Auris College Leiden Aurislogo

Klassenapparatuur, MyLink en Soundfield

Klassenapparatuur
Leerlingen met een matig tot ernstig gehoorverlies maken in de klas gebruik van klassenapparatuur. Dit zend- en ontvangsysteem verbetert  de signaalruis verhouding. De leerkracht spreekt direct in de microfoon waardoor zijn stem beter doorkomt dan de geluiden uit de omgeving. Leerlingen komen in aanmerking voor klassenapparatuur op advies van de audioloog. Bij onzorgvuldig gebruik van de klassenapparatuur kunnen wij de leerling verantwoordelijk stellen voor de kosten. 

MyLink en Soundfield
Leerlingen die problemen hebben met verstaan en concentratie kunnen MyLink gebruiken. Dit is een hulpmiddel om de instructie beter binnen te laten komen. MyLink bestaat uit een zender en een ontvanger. De zender stuurt de stem van de leerkracht naar de leerling. Voor de leerling lijkt het nu alsof de leerkracht vlak naast hem staat. Ook is de leerkracht verstaanbaar als er meer geluiden in de klas zijn. Een soortgelijk effect heeft de Soundfield. De Soundfield is een versterker die voor een hele groep gebruikt kan worden.

 • Welkom
 • Welkom

  Leerlingen met een intensief cluster 2 arrangement zijn welkom op het Auris College Leiden. Ook hun ouders zijn welkom. Wij staan dicht bij de leerlingen en hun ouders. Wij creëren voor onze leerlingen en medewerkers een veilige omgeving op zowel fysiek, sociaal en communicatief gebied. We zeggen wat we gaan doen, houden ons aan afspraken en doen dit met kennis en passie.

 • Persoonlijk
 • Persoonlijk

  Tijdens de gesprekken op school (gespreksavonden) of bij u thuis (huisbezoek bij de eerstejaars leerlingen) bespreken de collega’s met u de ontwikkeling van uw kind. Zes keer per jaar ontvangt u een ouderkrant met daarin allerlei informatie over de school. Elke leerling heeft een mentor die uw kind voor langere tijd begeleidt. De mentor bouwt een persoonlijke relatie met de leerling op en draagt bij aan de vorming van de klas waarin de leerling functioneert. Naast de leervorderingen heeft de mentor ook aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling en voor de motivatie van de leerling.

 • Veilig
 • Veilig

  Wij bieden een pedagogisch klimaat met een veilige omgeving waarin elke leerling zich gewaardeerd voelt. Wij gaan uit van een individuele benadering en bieden hulp waar nodig. We bieden onze leerlingen een overzichtelijke omgeving door structuur aan te brengen in ruimte en tijd. Wij hanteren duidelijke regels over bijvoorbeeld goede omgangsvormen. 

 • Duidelijk
 • Duidelijk

  Onderling respect staat zowel voor de docenten en de andere medewerkers als voor uw kind centraal op het Auris College Leiden. Om ervoor te zorgen dat de huidige goede sfeer en goede onderlinge contacten blijven bestaan, hebben we afspraken gemaakt over hoe we met elkaar omgaan. Deze afspraken zijn opgenomen in het schoolboekje vso dat elke leerling mee naar huis krijgt.

 • Bevlogen
 • Bevlogen

  Op onze school werkt een professioneel team samen aan het best passende onderwijs en de best passende zorg voor elke leerling. De goede samenwerking en overleg tussen alle medewerkers is nodig om een breed en kwalitatief goed aanbod voor onze leerlingen te verzorgen. Wij blijven van de laatste ontwikkelingen binnen het onderwijs en binnen cluster 2 op de hoogte door scholing en het volgen van cursussen.

 • DCCookieLaw