Auris College Leiden Aurislogo

Uitstroom

Leerlingen van de vmbo-stroom schakelen bijna allemaal na het derde leerjaar naar de bovenbouw van het reguliere voortgezet onderwijs (vmbo). Zij behalen daar hun diploma.

Schoolverlaters
In het schooljaar 2016-2017 hebben 20 leerlingen het Auris College Leiden verlaten. Hiervan zijn 13 leerlingen naar het regulier voortgezet onderwijs gegaan, 1 leerlingen is doorgestroomd naar het mbo, 3 leerlingen zijn op een reguliere arbeidsplaats aan het werk gegaan. Er zijn 3 leerlingen naar een andere school voor voorgezet onderwijs gegaan.

In het schooljaar 2015-2016 hebben 29 leerlingen het Auris College Leiden verlaten. Hiervan zijn 15 leerlingen naar het regulier voortgezet onderwijs gegaan, 28 leerlingen zijn doorgestroomd naar het mbo, 6 leerlingen zijn op een reguliere arbeidsplaats aan het werk gegaan. Er zijn 16 leerlingen naar een andere school voor voortgezet speciaal onderwijs gegaan.

In het schooljaar 2014-2015 hebben 27 leerlingen het Auris College Leiden verlaten. Hiervan zijn 12 leerlingen naar het regulier voortgezet onderwijs gegaan, 3 leerlingen zijn doorgestroomd naar het mbo, 7 leerlingen zijn op een reguliere arbeidsplaats aan het werk gegaan. Er is 1 leerling naar een andere school voor voortgezet speciaal onderwijs gegaan.

De school heeft de ambitie om van de einduitstroom Praktijkstroom 20% van de leerlingen naar het mbo te laten uitstromen. Omdat wij ernaar streven om alle leerlingen van de vmbo-stroom uit te laten stromen naar het reguliere vmbo is de uitstroomnorm naar het vmbo regulier 100%.

Bestendiging
Wij volgen jaarlijks of onze uitstroomadviezen goed zijn geweest, of de oud-leerling nog doet wat wij hebben geadviseerd. Het Auris College Leiden heeft de ambitie om een bestendiging van minimaal 80% te halen. Als er sprake is van een onderwijstype bij een leerling, dan onderzoeken wij de oorzaak hiervan.

Van de leerlingen die in het schooljaar 2013-2014 zijn uitgestroomd, is er bij 23 van de 28 leerlingen sprake van bestendiging; de leerlingen zitten nog steeds op het type onderwijs waarvoor gekozen is. Dit is 82%. Bij 6 leerlingen is geen sprake van bestendiging. Dit is 18%.

Van de leerlingen die in het schooljaar 2014-2015 zijn uitgestroomd, is er bij 26 van de 27 leerlingen sprake van bestendiging; de leerlingen zitten nog steeds op het type onderwijs waarvoor gekozen is. Dit is 96%. Bij 1 leerling is geen sprake van bestendiging. Dit is 4%.

Van de leerlingen die in het schooljaar 2015-2016 zijn uitgestroomd, is er bij 19 van de 20 leerlingen sprake van bestendiging; de leerlingen zitten nog steeds op het type onderwijs waarvoor gekozen is. Dit is 95%. Bij 1 leerling is geen sprake van bestendiging. Dit is 5%.

 • Welkom
 • Welkom

  Leerlingen met een intensief cluster 2 arrangement zijn welkom op het Auris College Leiden. Ook hun ouders zijn welkom. Wij staan dicht bij de leerlingen en hun ouders. Wij creëren voor onze leerlingen en medewerkers een veilige omgeving op zowel fysiek, sociaal en communicatief gebied. We zeggen wat we gaan doen, houden ons aan afspraken en doen dit met kennis en passie.

 • Persoonlijk
 • Persoonlijk

  Tijdens de gesprekken op school (gespreksavonden) of bij u thuis (huisbezoek bij de eerstejaars leerlingen) bespreken de collega’s met u de ontwikkeling van uw kind. Zes keer per jaar ontvangt u een ouderkrant met daarin allerlei informatie over de school. Elke leerling heeft een mentor die uw kind voor langere tijd begeleidt. De mentor bouwt een persoonlijke relatie met de leerling op en draagt bij aan de vorming van de klas waarin de leerling functioneert. Naast de leervorderingen heeft de mentor ook aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling en voor de motivatie van de leerling.

 • Veilig
 • Veilig

  Wij bieden een pedagogisch klimaat met een veilige omgeving waarin elke leerling zich gewaardeerd voelt. Wij gaan uit van een individuele benadering en bieden hulp waar nodig. We bieden onze leerlingen een overzichtelijke omgeving door structuur aan te brengen in ruimte en tijd. Wij hanteren duidelijke regels over bijvoorbeeld goede omgangsvormen. 

 • Duidelijk
 • Duidelijk

  Onderling respect staat zowel voor de docenten en de andere medewerkers als voor uw kind centraal op het Auris College Leiden. Om ervoor te zorgen dat de huidige goede sfeer en goede onderlinge contacten blijven bestaan, hebben we afspraken gemaakt over hoe we met elkaar omgaan. Deze afspraken zijn opgenomen in het schoolboekje vso dat elke leerling mee naar huis krijgt.

 • Bevlogen
 • Bevlogen

  Op onze school werkt een professioneel team samen aan het best passende onderwijs en de best passende zorg voor elke leerling. De goede samenwerking en overleg tussen alle medewerkers is nodig om een breed en kwalitatief goed aanbod voor onze leerlingen te verzorgen. Wij blijven van de laatste ontwikkelingen binnen het onderwijs en binnen cluster 2 op de hoogte door scholing en het volgen van cursussen.

 • DCCookieLaw