Auris College Leiden Aurislogo

Ouderbijdrage en schoolspullen

Ouderbijdrage
Wij vragen aan ouders een bijdrage van € 125. Deze bijdrage is vrijwillig maar zeer welkom. Wij besteden deze bijdrage onder andere aan vieringen, sportactiviteiten, collectieve verzekeringen. het lidmaatschap van de FOSS en excursies. Over de betaling van de vrijwillige bijdrage ontvangt u aan het begin van het schooljaar een brief. Mocht het bedrag een bezwaar voor u zijn, wilt u dan contact opnemen met de directie van onze school?

Kosten voor de schoolwerkweek van de eindgroepen in de vmbo-stroom en alle groepen in de praktijkstroom zijn niet inbegrepen in de ouderbijdragen. Zij vormen wel een verplicht onderdeel van het lespakket. De kosten hiervan kunt u eventueel in termijnen betalen. De kosten zijn als volgt.

 • Vmbo-stroom derde jaar: ongeveer € 275 per jaar
 • Praktijkstroom groep 1 t/m 5: ongeveer € 130 per jaar

Schoolspullen
Schoolboeken worden gratis ter beschikking gesteld aan de leerlingen. Een aantal spullen dient u zelf aan te schaffen. Via onderstaande link ziet u welke spullen u zelf moet aanschaffen.

Zelf aan te schaffen

 • Welkom
 • Welkom

  Leerlingen met een intensief cluster 2 arrangement zijn welkom op het Auris College Leiden. Ook hun ouders zijn welkom. Wij staan dicht bij de leerlingen en hun ouders. Wij creëren voor onze leerlingen en medewerkers een veilige omgeving op zowel fysiek, sociaal en communicatief gebied. We zeggen wat we gaan doen, houden ons aan afspraken en doen dit met kennis en passie.

 • Persoonlijk
 • Persoonlijk

  Tijdens de gesprekken op school (gespreksavonden) of bij u thuis (huisbezoek bij de eerstejaars leerlingen) bespreken de collega’s met u de ontwikkeling van uw kind. Zes keer per jaar ontvangt u een ouderkrant met daarin allerlei informatie over de school. Elke leerling heeft een mentor die uw kind voor langere tijd begeleidt. De mentor bouwt een persoonlijke relatie met de leerling op en draagt bij aan de vorming van de klas waarin de leerling functioneert. Naast de leervorderingen heeft de mentor ook aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling en voor de motivatie van de leerling.

 • Veilig
 • Veilig

  Wij bieden een pedagogisch klimaat met een veilige omgeving waarin elke leerling zich gewaardeerd voelt. Wij gaan uit van een individuele benadering en bieden hulp waar nodig. We bieden onze leerlingen een overzichtelijke omgeving door structuur aan te brengen in ruimte en tijd. Wij hanteren duidelijke regels over bijvoorbeeld goede omgangsvormen. 

 • Duidelijk
 • Duidelijk

  Onderling respect staat zowel voor de docenten en de andere medewerkers als voor uw kind centraal op het Auris College Leiden. Om ervoor te zorgen dat de huidige goede sfeer en goede onderlinge contacten blijven bestaan, hebben we afspraken gemaakt over hoe we met elkaar omgaan. Deze afspraken zijn opgenomen in het schoolboekje vso dat elke leerling mee naar huis krijgt.

 • Bevlogen
 • Bevlogen

  Op onze school werkt een professioneel team samen aan het best passende onderwijs en de best passende zorg voor elke leerling. De goede samenwerking en overleg tussen alle medewerkers is nodig om een breed en kwalitatief goed aanbod voor onze leerlingen te verzorgen. Wij blijven van de laatste ontwikkelingen binnen het onderwijs en binnen cluster 2 op de hoogte door scholing en het volgen van cursussen.

 • DCCookieLaw