Auris College Leiden Aurislogo

Deel dit artikel


UITNODIGING VOOR DIALOOGBIJEENKOMST MET OUDERS

Auris organiseert dialoogtafels. Daar kunnen ouders en medewerkers meepraten over Auris. Het gesprek gaat over hoe Auris, leerlingen nog beter kan ondersteunen naar en in het regulier onderwijs.

Tijdens het gesprek krijgen de deelnemers alle tijd om naar elkaars ervaringen en verhalen te luisteren.

Wij vinden het belangrijk om te horen hoe je denkt over Auris. Bij één van de vier dialoogsessies ben je van harte welkom.

De bijeenkomsten zijn van 15.30 uur tot 18.30 uur op:

 • Dinsdag 27 november 2018 in Leiden (Auris Dienstverlening)
 • Donderdag 13 december 2018 in Utrecht (Auris Fortaal)
 • Woensdag 9 januari 2019 in Rotterdam (Auris College)
 • Maandag 28 januari 2019 in Bergen op Zoom ( Auris Montaal)

Aanmelden kan via www.auris.nl/dialoogtafels. Zie uitnodiging voor meer informatie.

 • Welkom
 • Welkom

  Leerlingen met een intensief cluster 2 arrangement zijn welkom op het Auris College Leiden. Ook hun ouders zijn welkom. Wij staan dicht bij de leerlingen en hun ouders. Wij creëren voor onze leerlingen en medewerkers een veilige omgeving op zowel fysiek, sociaal en communicatief gebied. We zeggen wat we gaan doen, houden ons aan afspraken en doen dit met kennis en passie.

 • Persoonlijk
 • Persoonlijk

  Tijdens de gesprekken op school (gespreksavonden) of bij u thuis (huisbezoek bij de eerstejaars leerlingen) bespreken de collega’s met u de ontwikkeling van uw kind. Zes keer per jaar ontvangt u een ouderkrant met daarin allerlei informatie over de school. Elke leerling heeft een mentor die uw kind voor langere tijd begeleidt. De mentor bouwt een persoonlijke relatie met de leerling op en draagt bij aan de vorming van de klas waarin de leerling functioneert. Naast de leervorderingen heeft de mentor ook aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling en voor de motivatie van de leerling.

 • Veilig
 • Veilig

  Wij bieden een pedagogisch klimaat met een veilige omgeving waarin elke leerling zich gewaardeerd voelt. Wij gaan uit van een individuele benadering en bieden hulp waar nodig. We bieden onze leerlingen een overzichtelijke omgeving door structuur aan te brengen in ruimte en tijd. Wij hanteren duidelijke regels over bijvoorbeeld goede omgangsvormen. 

 • Duidelijk
 • Duidelijk

  Onderling respect staat zowel voor de docenten en de andere medewerkers als voor uw kind centraal op het Auris College Leiden. Om ervoor te zorgen dat de huidige goede sfeer en goede onderlinge contacten blijven bestaan, hebben we afspraken gemaakt over hoe we met elkaar omgaan. Deze afspraken zijn opgenomen in het schoolboekje vso dat elke leerling mee naar huis krijgt.

 • Bevlogen
 • Bevlogen

  Op onze school werkt een professioneel team samen aan het best passende onderwijs en de best passende zorg voor elke leerling. De goede samenwerking en overleg tussen alle medewerkers is nodig om een breed en kwalitatief goed aanbod voor onze leerlingen te verzorgen. Wij blijven van de laatste ontwikkelingen binnen het onderwijs en binnen cluster 2 op de hoogte door scholing en het volgen van cursussen.